Tomáš ze Štítného

Kategorie: osobnost křesťanství

Místní zařazení: Čechy

Časové zařazení: 14. století 15. století

(*asi 1333 - +před 1409). Český předhusitský spisovatel a laický náboženský myslitel. Pocházel ze zemanského rodu, byl jedním z prvních studentů nově zřízené Pražské univerzity. Ve svých myšlenkách vycházel ze scholastiky, byl však ovlivněn i teologií sv. Augustina, která byla později bližší reformačním myslitelům. Považoval se za žáka Jana Milíče z Kroměříže. Výklady filozofických a náboženských myšlenek psal v mateřském jazyce, tím se podílel na vytváření české terminologie. Jeho stěžejní díla jsou Řeči besední a Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Svou sociální kritikou působil na Petra Chelčického.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

14. století

křesťanství

15. století

ČechyCopyright iEncyklopedie.cz