Tomáš Atlet

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: gnose

V gnostické knihovně v Nag Hammádí byla nalezena kniha s titulem Kniha Tomáše atleta, který píše vyvoleným; jsou v ní zaznamenána tajná Ježíšova slova k Judovi Tomášovi, která zaslechl Matouš a zapsal je. Týkají se jednoho z mnoha Ježíšových zjevení v období mezi zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

gnoseCopyright iEncyklopedie.cz