Tolerance

Kategorie: křesťanství

Z lat. tolerantia, odvozeného od slovesa tolerare, »snášet«, »strpět«, »dát si líbit«. Myšlenka t. pramení z vůle překonat ideologické, náboženské, politické a kulturní rozdíly. Má čelit možnému střetu rozdílných přesvědčení činících si nárok na pravdu, odsuzujícím předsudkům, politickým rozdílům a nerovnosti v dělbě moci (problém menšin) atd. Na rozdíl od všech totalitárních »řešení«, chce být t. pokusem o soužití a přizpůsobení se. Je proto základní podmínkou demokratického spolužití a spolupráce, nevyhnutelnou pro společné dobro. Hranice t. je proto vyznačena totalitární nesnášenlivostí. Pokud jde o náboženskou t., 2. - vatikánský koncil v prohlášení o vztazích církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate) zdůrazňuje hodnotu každého - náboženství a považuje v podstatě všechna náboženství za možnou cestu ke spáse. Že se nejedná jen o nějakou t. čistě formální, nýbrž podstatnou a závaznou, to dokazuje skutečnost, že text vyjadřuje skutečnou a hlubokou úctu k nekřesťanským náboženstvím. Takováto t. umožňuje vzájemné setkání, výměnu zkušeností a pozitivní využití rozdílnosti. V deklaraci o náboženské svobodě (Dignitas humanae) se zdůrazňuje právo náboženského sebeurčení, právo, které vyplývá z pocitu osobní odpovědnosti ve svědomí každého člověka. Právě proto, že každý člověk je Bohem povolán projít cestou spásy, která je mu otevřena historickými podmínkami, v nichž žije, nemůže být nikdo nucen přijmout jakékoli náboženství proti svému přesvědčení, a je nezbytné respektovat náboženskou volbu učiněnou z vlastního přesvědčení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz