Titus Brandsma

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Časové zařazení: 20. století

Narodil se r. 1881 v Bolsvardu v Nizozemí. Vstoupil do karmelitánského řádu, r. 1905 byl vysvěcen na kněze. Získal doktorát teologie v Římě, vyučoval na řádovém učilišti a později jako profesor filosofie a mystiky na katolické universitě v Nijmegen. Byl dokonce jejím rektorem. Široce spolupracoval s tiskem, a proto byl jmenován poradcem katolických novinářů. Byl znám svou velikou laskavostí. V době nástupu nacismu v Německu a za okupace Nizozemí bojoval proti nové ideologii a za svobodu katolických škol a tisku ve své vlasti. Proto byl zatčen, vězněn a nakonec deportován do koncentračního tábora v Dachau. Vytrvale dodával odvahy svým spoluvězňům, modlil se za své mučitele. Po mnohých útrapách a ponižováních, nakažen tyfem, byl usmrcen karbolovou injekcí 26.7.1942. Za blahoslaveného jej prohlásil Jan Pavel II. 3.11.1995.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

20. století

blahoslaveníCopyright iEncyklopedie.cz