Timotej Ailuros

Synonyma hesla: Timotheos AilurosTimotej Lasička

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Monofyzitsky smýšlející patriarcha Timotej Ailuros ( „Lasička“; přídomek získal pro svou štíhlost) z Alexandrie (457–459/460 a 475–477) se řadí svými názory mezi Cyrila a Severa; na jedné straně odmítá chalcedonský koncil, na druhé však též Eutycha, protože ten tvrdil, že je podstatný rozdíl mezi lidskou přirozeností Krista a naší přirozeností.
V syrském překladu u Zachariáše Rétora se zachovaly tři Timotejovy listy; v arménštině pak dílo Vyvrácení nauk schválených v Chalcedonu. S jeho jménem se v syrském překladu traduje sbírka dokumentů a spisů, jejichž nejdůležitější části se týkají jeho, a proto je Timotej nejspíš tvůrcem sbírky. A konečně se v Pleroforiích biskupa Jana z Majumy používá Církevních dějin, které Timotej napsal ve vyhnanství v Gangře.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz