Tiára

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Trojnásobnou korunu (triregnum) nosil papež při slavnostních příležitostech. Tato mimoliturgická pokrývka hlavy byla opatřena třemi zlatými obručemi, které symbolizovaly papežský úřad kněžský, učitelský a pastýřský. Papež Pavel VI. odložil tiáru při slavnostním aktu ve prospěch chudých světa 11. listopadu 1964. Od té doby už žádný papež nebyl korunován a tiára se nenosí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz