Theofil Antiochijský

Synonyma hesla: Teofil z Antiochie

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 2. století

Theofil Antiochijský napsal brzy po roce 180 apologii Tři knihy Autolykovi. Autor v ní naznačuje, že pochází z Mezopotámie; Eusebius celkem věrohodně tvrdí, že Theofil je totožný s biskupem Theofilem Antiochijským. Tím však vzniká potíž v datování. Podle Eusebiovy Kroniky zemřel tento biskup Theofil už v roce 177. Stojíme před otázkou, zda přijmout, že existovali dva různí Theofilové, biskup a apologeta, nebo věc vyložit chybou v antiochijské kronice či v seznamu biskupů.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

2. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz