Theofil Alexandrijský

Synonyma hesla: Teofil z Alexandrie

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století 5. století

Patriarcha Theofil Alexandrijský (385–412) usiloval ve svém dlouhém a nakonec úspěšném boji o to, aby co nejvíce posílil moc alexandrijského patriarchátu. Proto nechtěl připustit, aby na stolci patriarchy hlavního města zasedl antiochijský Jan Zlatoústý. Když se mu ho podařilo svrhnout, napsal proti němu polemický spis, který Facundus z Hermiane hodnotil jako odporný. Z jeho spisů se zachovaly nepatrné zbytky, nějaké listy a jejich fragmenty v Jeronýmově sbírce listů; k tomu fragment z jednoho velikonočního kánonu pro roky 380 až 479, který Theofil předal císaři Theodosiovi v naději, že podnítí císaře k vydání výnosu o lepším výpočtu termínu Velikonoc v Alexandrii.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz