Theodor z Mopsuestie

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století 5. století

Theodor z Mopsuestie v Kilikii se narodil v Antiochii roku 360 nebo o něco málo později. Společně s Janem Zlatoústým byl žákem Libania a Diodora. Nejprve do jejich kláštera vstoupil, pak žil nějakou dobu jako poustevník, a když jeho vytrvalost polevila, získal ho Jan zpět. Asi roku 383 přijal presbyterské svěcení a vykonával svůj pastýřský úřad. Pak se odebral k Diodorovi do Tarsu a v roce 392 se stal biskupem v Mopsuestii. Do jeho funkčního období spadá spor týkající se Jana Zlatoústého, v němž se ho rozhodně zastával. Zemřel roku 428.
Theodor je nejvýraznějším exegetou antiochijské školy a jejím nejtypičtějším představitelem. Komentoval téměř celou Bibli, avšak velká část jeho spisů byla zničena z důvodu odsouzení tzv. tří kapitol – jeho spisy představovaly první kapitolu. Zachovaly se velké části komentáře k Žalmům a v řečtině komentář k Dvanácti prorokům (Dódekaprofetón). K dispozici je též komentář k Janovu evangeliu v syrštině a komentář k menším Pavlovým listům ve znění latinském.
Z mnoha úvah týkajících se všech možných oblastí se zachovala De incarnatione v syrštině, ta se ale později ztratila. V syrštině se dochovala disputace s makedoniány. Existuje ještě 16 katechetických kázání.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz