Theodor Abu Qurra

Synonyma hesla: Teodor Abu QurraOtec útěchy

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 9. století

Theodor Abu Qurra („Otec útěchy“) byl mnichem v klášteře sv. Sáby v Jeruzalémě, než se stal biskupem v Harranu (Carrhae) v Osrhoëne. Měl pověst uznávaného dogmatika a polemika, kterou mu zjednaly četné spisy a disputace s filozofy, schizmatiky, heretiky a mohamedány. Pro datování je důležitým letopočtem rok 813, kdy jej pověřil patriarcha Tomáš Jeruzalémský napsáním spisu, jímž se měli monofyzitští Arméni pohnout k přijetí víry podle chalcedonského vyznání. Theodorovy spisy se tradují v řeckém a arabském znění. V mnoha nebo ve všech případech je prvotním jazykem arabština. Theodor byl rozhodně zběhlejší v arabštině než v řečtině; je to nejstarší církevní spisovatel píšící v arabštině.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

9. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz