Testamentum

Kategorie: křesťanství

Lat. »závěť«, »odkaz« či »dosvědčení«. Tímto výrazem se překládá řec. termín diathéké, používaný pro překlad hebrejského berit, »smlouva«, »úmluva«. Termín v analogii k právnímu významu slova podtrhuje iniciativu a Boží dar, v němž sám sebe nabídl člověku a uzavřel s - Izraelem smlouvu, která se v Ježíši Kristu nabízí každému člověku. V českém jazyce se pro překlad uvedených výrazů používá již navyklý, ale významově méně přesný výraz »zákon«. Mluvíme-li tedy o Starém a Novém zákoně, jedná se o Starou a Novou úmluvu. Souhrn knih Starého a Nového zákona tvoří - bibli.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz