Terezie Markéta od Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Synonyma hesla: Anna Marie RediAnna Marie Rediová

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: svatí karmelitáni

Místní zařazení: Itálie

Časové zařazení: 18. století

Narodila se v Arezzu v Toskánsku r. 1747 v šlechtické rodině Rediů. Dne 1. září 1764 vstoupila do kláštera bosých karmelitek ve Florencii. Dostala zvláštní milost zkušenostního nazíraného poznání, toho, co praví sv. Jan: „Bůh je láska.“ Cítila se povolána ke skrytému životu skrze lásku a sebeobětování. Toto povolání rychle naplnila a potvrdila heroickými činy sesterské lásky. Zemřela ve Florencii r. 1770.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Itálie

svatí

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz