Teologumenon

Kategorie: křesťanství

Z řec. theologeó, »mluvit o božstvu (o božských věcech)«. Označuje se tak nauka, která není hlásána učitelským úřadem, čili není směrodatná a která se vcelku nepředkládá jako závazné tvrzení, ale představuje všeobecně přijímaný teologický výklad, ve smyslu lat. sententia communis theologorum.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz