Teokracie

Kategorie: křesťanství

Z řec. theos, »bůh«, a kratos, »vláda«. Termín pochází od Josefa Flavia, u nějž označuje státní formu, v níž pozemské a náboženské záležitosti jsou úzce spjaty. Svojí podstatou je to pojem biblický, jenž vyjadřuje, že Bůh má nejvyšší vládní moc, kterou viditelně vykonává prostřednictvím jím vybraného zástupce ( - kněz). Charakteristickým rysem t. je kněžský vztah vládnoucího k božství. Mojžíš je považován za vzor. Ve středověku někteří papeži (Řehoř VII., Inocenc III., Bonifác VIII.) se odvolávali na augustinovskou ideu Boží obce a snažili se uskutečnit teokratický ideál, ale jejich pokusy narážely na odpor ze strany císařství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz