Teodicea

Kategorie: křesťanství

Z řec. theos, »bůh«, a diké, »spravedlnost«. Pojem se připisuje G. W. Leibnizovi a označuje ospravedlnění Boha, jeho dobroty a všemohoucnosti ve vztahu k lidskému prožívání bolesti a zla. Problém, jak je možné se srovnávat s Boží všemohoucností a dobrotou, když člověk v přírodě a ve společnosti zakouší bolest a neštěstí, je spojen se zvláštním výkladem bolesti ve vztahu k historickým podmínkám, takže z bolesti se stává problém teologický.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz