Teocentrismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. theos, »Bůh«, a lat. centrum, »střed«. Mravně náboženské pojetí, které považuje Boha za počátek skutečnosti a za vztažný bod každého lidského projevu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz