Tělo Kristovo

Kategorie: křesťanství

Tímto názvem pro "viditelnou" církev se vyjadřuje její současná jednota i členitost: "Neboť jsme údy jeho těla" (list Efeským 5, 30). S tělem Kristovým se také ztotožňuje chléb lámaný a rozdělovaný při Večeři Páně. V podobě chleba nám Kristus daruje podíl na svém těle (viz eucharistie).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz