Teismus

Kategorie: křesťanství

Z řec. theos, »Bůh«. Pojem t. se objevuje poprvé na koncem 17. stol. (poprvé u R. Cudwortha v r. 1678), ražený a později propracovaný v rámci vymezování křesťanského náboženství vůči modernímu - ateismu, - deismu a - panteismu. Slovo t. vyjadřuje jasnou myšlenku existence Boha (vůči ateismu), který je chápán jako absolutní a svět přesahující bytost (vůči panteismu), osobní a živou, která pokračuje v působení ve světě i po - stvoření (chápaném jako creatio ex nihilo, - prozřetelnost) a udržuje ho (vůči deismu). Existence Boha, který je reflektován jako svobodný, nezávisle působící, všemohoucí, všudypřítomný, vševědoucí, dobrý nebo jako základ mravních vazeb, jako duch atd. v t. musí být poznána nebo prokázána (důkazy existence Boží) pomocí rozumu, takže je možné nepřihlížet ke Božímu - zjevení v - dějinách spásy, přesto však je nepopírá.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz