Teandrický

Kategorie: křesťanství

Z řec. theos, »Bůh«, a aner, »člověk«. Označuje určité sjednocení božské a lidské přirozenosti v jedné osobě Kristově. Adjektivum vyjadřuje charakter takového spojení v různých jiných případech. Například - liturgie je skutečností teandrickou par excelence, jelikož ve středu těch tajemství, která v ní církev (tělo) slaví, je vždycky Kristus (hlava).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz