Tatianos

Synonyma hesla: Tacián

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 2. století

Syřan Tatianos (Tacián) byl jedním z apologetů. V Římě byl žákem Justina Mučedníka. V roce 172 opustil Řím, vydal se do vlasti a tam – podle Ireneje – založil gnostickou sektu tzv. enkratitů (zdrženlivých). Zpráva o nich je nedorozuměním. V Tatianově vlasti bylo církevním zvykem, že s křtem se přijímal i závazek zdrženlivosti. Co se tedy Tatianovi v této souvislosti vytýká, neznamenalo v chápání místních lidí nic bludařského. Rovněž je nepravděpodobné, že by se stal gnostikem v pravém smyslu slova; několik výtek nestačí na to, aby se vyvozovaly takovéto důsledky. Pravověrný v plném smyslu slova ovšem nebyl. Je docela možné, že se v jeho teologii později objevily gnostické rysy.
Tatianos patří jako Syřan k apologetům, kteří podceňovali řecké vzdělání a řeckou filozofii. V tom pro něj není žádný zásadní rozdíl. I pro něho je řecká filozofie předstupněm, ale překonaným, jak sám zdůrazňuje. Z toho ovšem vyplývá, že jeho apologie Oratio ad Graecos se stala invektivou namířenou proti řecké učenosti. Je to spíš otázka stylu než věcné podstaty. Spis nelze považovat za „řeč k otevření školy“, i když se občas s takovým tvrzením setkáme.
Tatianos je dále autorem Diatessarónu, harmonie evangelií, kterou napsal v syrštině až po svém návratu na Východ. Diatessarón používali v syrské církvi až do 5. století.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i kompletní přehled autorových spisů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

2. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz