Targumy

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Targumy jsou překlady částí hebrejské bible do aramejštiny, zčásti volnou, zčásti opisnou formou; aramejština zatlačila v předkřesťanské době do značné míry hebrejštinu. Nejznámějším a vynikajícím překladem je Targum Onkelos Pentateuchu z asi 2. stol. po Kr.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákon



Copyright iEncyklopedie.cz