Taizé

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: duchovní hnutí

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 20. století

Obec v blízkosti Cluny v Burgundsku, v níž sídlí evangelická mnišská komunita, která se stala duchovním střediskem - ekumenických setkání. V r. 1939 Roger Schutz (*1915), tehdy student reformované (kalvinistické) teologie v Lausanne, shromáždil kolem sebe několik evangelických přátel, aby spolu pracovali a modlili se, r. 1944 se usadili v T. O - velikonocích r. 1949 prvních sedm bratří složilo řeholní - sliby - chudoby, - čistoty a - poslušnosti a položili tak základ ke Communauté de Taizé-les-Cluny. Komunita, které stojí v čele jako - převor R. Schutz, se modlí a pracuje pro zřetelnou jednotu všech křesťanů. R. Schutz a M. Thurian přijali pozvání Jana XXIII. a zúčastnili se jako pozorovatelé 2. - vatikánského koncilu. Od r. 1967 existuje přímá spolupráce mezi komunitou a - Ekumenickou radou církví. Společenství v T. udržuje dobré vztahy také s východními pravoslavnými církvemi, které od 1965 otevřely panortodoxní středisko nedaleko chrámu Smíření v T., a rovněž s katolickou církví. V roce 1969 vstoupil do tohoto společenství první katolický bratr a od roku 1973 k ní náleží i katolický kněz. Přitažlivost ekumenických setkání mládeže a »koncilů mládeže«, které komunita organizuje, je obrovská (předcházela jim tak zvaná »společenství stavitelů«). Prvního setkání mládeže (1974) se účastnilo na 40 tisíc mladých z mnoha zemí a církví. Ekumenická působnost T. dosud pokračuje a existují tisíce a tisíce mladých, kteří se každoročně v T. setkávají a modlí se.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

20. století

duchovní hnutí

FrancieCopyright iEncyklopedie.cz