Syrské křesťanství

Kategorie: křesťanství

V oblasti dnešní Sýrie a Libanonu se rozšířilo rané křesťanství zvláště časně a rychle v kruzích židovské diaspory. Základy mnišství zde položili poustevníci a stylité. Syrská varianta křesťanství vznikla v 5. stol. v průběhu teologických sporů o přirozenosti Krista a funkci Panny Marie jako "rodičky Boží". Hlavními postavami tohoto sporu byli Nestorios z Antiochie a Cyril Alexandrijský. Ačkoli Nestorios byl r. 433 po Kr. vypovězen a jeho spisy zakázány, vyvinula se sekta nestoriánů v syrskou církev a byla od r. 485 po Kr. oficiálně uznána v sásánovské říši Peršanů. Dalšími církvemi, které zde působí, jsou melkité a jakobité.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz