Synoptici

Kategorie: křesťanství Bible

Podkategorie: Nový zákon

Tak jsou jmenováni autoři evangelia sv. Matouše, Marka a Lukáše, protože texty jimi sepsané mohou být seřazeny na základě rozmanitých textových paralel, stejné volby látky a jejího uspořádání, příbuzného způsobu znázorňování ve formě synopse. Objasňování souvislosti tradic, neobjasněné s konečnou platností, které si všímá zvláště markantních rozdílů, se nazývá synoptická otázka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

Bible

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz