Synkretismus

Kategorie: křesťanství

Řec. výrazem synkretismos (Moralia, 490.b) označuje Plútarchos spojení několika skupin Kréťanů, kteří byli dříve odděleni, aby se bránili společným vnějším nepřátelům. Výraz, od kterého se používala odvozenina synkerannymi ve významu »směsice«, se od počátku humanismu používal v národních jazycích západních zemí k označení splynutí nauk a systémů myšlení, týkajících se především náboženství a pohledu na svět, jež původně nebyly vzájemně v souladu. V křesťanských - teologiích pak z toho vznikl termín, který označoval polemickou tezi, že různé náboženské a kultovní projevy jsou v podstatě pouze odlišným projevem jediného - náboženství, a proto je lze navzájem libovolně zaměňovat.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz