Synergismus

Kategorie: křesťanství

Výraz odvozený z řec. slovesa synergein, »spolupracovat«. Vztahuje se ke společnému účinku Boží - milosti a lidské vůle při uskutečňování - spásy křesťanů. Na základě - listů apoštola Pavla (Římanům, Galaťanům) je to jeden ze základních problémů křesťanské víry, který je po staletí předmětem sporů a rozdílných stanovisek.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz