Syn člověka

Kategorie: křesťanství

Výraz se poprvé objevuje v Dan 7,13 a označuje nebeskou postavu, která bude soudit národy. Výraz se velice rozšířil v apokalyptickém - židovství a znovu se objevuje v - evangeliích, používaný Ježíšem pro označení sebe sama. Později ustupuje, snad i pro nesnadné chápání smyslu tak zvláštního názvu mimo semitské prostředí, a nakonec v prvotním společenství téměř úplně mizí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz