Syn Boží

Kategorie: křesťanství

Titul, který se v NZ používá pro Ježíše Krista k označení jeho jedinečného vztahu k Bohu, jeho Otci. Ježíš je opravdový S.B. (Řím 8,32), jediný (Mt 3,17, Mt 17,5), jednorozený (Jan 3,16), prvorozený (Kol 1,15), pravý (1 Jan 5,20) a sám Bůh (Jan 1,1). Nicejský koncil (325) odsoudil - arianismus a zdůraznil, že S.B. je »... zrozený, ne stvořený, jedné podstaty ( - homoúsios) s Otcem ...«. Aby člověk byl křesťanem, musí věřit, že Ježíš Kristus je Syn Boží (Kat. 454).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz