Symbol

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: symboly

Z řec. symbolon, »poznávací znamení« (ze slovesa symballein, »přikládat k sobě«). Ve starověkém Řecku sloužilo symbolon jako heslo. Jednalo se o jistý druh »hostitelského průkazu«, který se rozdělil na dvě poloviny, z nichž jedna se dala hostu nebo byla určena nějakému partnerovi, který se jí měl prokázat. Svou podobou se s. chápe nejčastěji jako znamení. Ve skutečnosti však označuje něco, čili není jen věcí samou o sobě, nýbrž sebou odkazuje na něco jiného. Tento vztažný charakter s. navzájem spojuje smyslový vjem a duchovní význam. Náboženský s. leží uprostřed mezi posvátnou skutečností, smysly vnímatelným tvarem a člověkem. Vztah mezi s. a nadpřirozenem může být chápán různými způsoby.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

symbolyCopyright iEncyklopedie.cz