Svátostiny

Kategorie: křesťanství

Svátostiny jsou posvátná znamení připomínající určitým způsobem - svátosti. Na přímluvu církve se jimi naznačují a získávají účinky, hlavně duchovní (CIC 1166). Díky s. jsou věřící disponováni přijímat hlavní účinek svátostí a veškeré okolnosti jejich života jsou posvěcovány tak, že téměř každé správné použití hmotných věcí může směřovat k posvěcení člověka a k Boží chvále (SC 60-61). Správcem s. je duchovní, který je vybaven potřebnou mocí. Ke s. patří svěcení osob nebo věcí, svěcení chrámu, exorcismus a věcné nebo pomoci se dožadující posvěcení. Přitom věcným posvěcením se nějaká věc zasvěcuje bohoslužebným účelům s použitím posvátných olejů (chrám, oltář), nebo bez nich (oratoř, kaple, hřbitov), naproti tomu prosebným posvěcením se vyžaduje přízeň a ochrana Boží pro osoby, místa, předměty, zvířata atd., aniž by se tyto osoby nebo věci stávaly svatými.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz