Svátosti

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: svátosti

Svátosti jsou účinná znamení - milosti, ustanovená Kristem a svěřená církvi pro posvěcování lidí. Je jich sedm: - křest, - biřmování, - eucharistie, - smíření, - pomazání nemocných, - kněžství a - manželství. Jsou-li s. důstojně slaveny ve víře, udělují - milost, jejímž jsou znamením. Jsou účinné, protože v nich působí sám Kristus. S. působí - ex opere operato (to znamená »prostým udělením«, tedy z moci spásného Kristova díla, které bylo vykonáno jednou provždy, nezávisle na osobní svatosti udělujícího (srov. Kat. 1113-1134).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

svátostiCopyright iEncyklopedie.cz