Svatost

Kategorie: křesťanství

Přívlastek Boha, který vyjadřuje jeho nadpřirozenost a oddělenost od veškeré stvořené skutečnosti, tím spíše od zla a hříchu. Jako odmítnutí zla a účast na přátelství s Bohem a s Boží přirozeností je požadována od všech věřících jakéhokoli stavu a zařazení jako plnost křesťanského života a dokonalosti lásky (srov. LG 40): »Buďte dokonalí jako je dokonalý váš Otec v nebesích« (Mt 5,48, srov. Kat. 2012). Svatost je také charakteristickou vlastností církve, neboť Kristus, jediný svatý, spojil ji se sebou jako své tělo (LG 39, srov. Kat. 823-829), i když to ji nezprošťuje hříchů těch, kdo k ní patří.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz