Sváteční dny

Kategorie: křesťanství

Pro křesťany je předmětem svátku především život Kristův, od jehož jednotlivých důležitých etap pocházejí a odvíjejí se všechny křesťanské svátky, počínaje oslavou - velikonoc, které jsou středem celého - liturgického roku. Velikonoční - tajemství se slaví každou - neděli, prvopočáteční sváteční den, který se podle apoštolské tradice dodržuje v celé církvi. Jiné s.d., které se slaví, jsou: - Narození Páně, - Zjevení Páně, - Nanebevstoupení Páně, svátek Těla a krve Páně, Matky Boží Panny - Marie, jejího - Neposkvrněného početí a - Nanebevzetí, svátek sv. Josefa, sv. apoštolů Petra a Pavla a Všech svatých (CIC 1246, §1). V neděli jsou věřící povinni účastnit se - mše svaté, zdržet se práce a činností, které jsou na překážku bohoslužbě a radosti, vlastní dnu Páně nebo náležitému duševnímu i tělesnému zotavení (CIC 247). V ostatních jmenovaných svátečních dnech platí tato povinnost jen tehdy, je-li v dané zemi sváteční den dnem pracovního klidu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz