Suspense a divinis

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Nápravný trest, který může postihnout pouze - kleriky. Spočívá v zákazu vykonávat buď všechny nebo některé úkony moci ze svátosti svěcení a z moci řízení (srov. CIC 1333-1334).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz