Supplet ecclesia

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Lat. »církev doplní«. Kanonické opatření, jehož pružnosti lze využít za zvláštních situací, kdy se může nedostávat výkonné moci nebo schopnosti u toho, kdo má provést určité úkony, jež by byly k újmě věřících. Stanovuje, že církev doplní jak pro vnější obor, tak i pro obor vnitřní, výkonnou moc řízení (CIC 144). Znamená to, že pro úkony, které by samy o sobě byly neplatné proto, že ten, kdo je vykoná, nemá z jakéhokoli důvodu patřičnou moc či schopnost je učinit, církev doplní chybějící a úkony jsou již od počátku platné a nepotřebují žádné následné schválení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právoCopyright iEncyklopedie.cz