Sulpicius Severus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století 5. století

Sulpicius Severus se narodil v Akvitánii roku 363 a zemřel roku 420. Původně byl právníkem. Smrt jeho ženy a rada svatého Martina z Tours ho pohnuly, aby se odvrátil od světského způsobu života. Vir genere et littera nobilis et paupertatis atque humilitatis conspicuus carus etiam sanctorum virorum („urozený muž, vynikající spisovatel, věhlasný svojí chudobou a pokorou, oblíbenec svatých mužů“), píše o něm Gennadius. Sulpicius Severus napsal Kroniku ve dvou knihách od stvoření světa až do roku 400. Má vysokou estetickou, ale malou historickou hodnotu; pouze u posledních desítiletí, tj. doby jeho života, si textu ceníme: o dějinách priscillianismu neexistuje žádná jiná zpráva než v jeho Chronicorum libri II.
Na rozdíl od historického stylu, o který se Sulpicius Severus snažil v Kronice, je text jeho spisů o svatém Martinovi úmyslně v lidovém tónu: Vita Martini Turonensis, Dialogorum libri II a tři listy.
Životopis psal Sulpicius Severus ještě za života sv. Martina, ale zveřejnil jej až po Martinově smrti. Dialogy měly dokázat, že zázračná moc sv. Martina snese srovnání se zázračnou mocí egyptských mnichů. Dialogy byly napsány později, asi v roce 404. Samou látkou je dáno, že již v životopisu, ale ještě víc v Dialozích vystupují do popředí legendární prvky.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz