Subordinacionismus

Kategorie: křesťanství teologie

Časové zařazení: rané křesťanství

Ve sporu se Sabelliem (viz sabellianismus) tvrdil římský kněz Hyppolit, že v Boží Trojici je Syn podřízen Otci. Antiochijský biskup Pavel ze Samosaty zase učil, že Ježíš byl obyčejným člověkem, jen nadpřirozeným způsobem z Panny Marie narozeným, kterému byla druhá božská osoba, Logos, přidána jako síla (nikoli jako osoba). Zatímco biskup Pavel byl exkomunikován (296), Hyppolit, který je uváděn jako první vzdoropapež, zemřel se svým teologickým odpůrcem pravověrným papežem Ponciánem r. 325 ve vyhnanství mučednickou smrtí.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologie

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz