Stvořitelské mýty

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Tématem všech stvořitelských mýtů je stvoření světa božími mocnostmi nebo jejich mytickými pomocníky. Prastaré je například vyprávění o mytickém praptáku, kerý se ponořil na dno pramoře a odtud vynesl na povrch trochu bláta, z něhož pak bůh stvořitel utvořil zemi. Motiv však je jen jednou variantou vynoření prapahorku a pramoře, jak to líčí egyptská stvořitelská nauka. Téměř stejně po celém světě je rozšířen motiv takzvaného "světového vejce". Slavný příklad nám zde podává zpráva o stvoření, obsažená ve finském národním eposu Kalevala: říká se tam, že mytický hrdina, pěvec, věštec a čaroděj Väinämöinen se honil pramořem, byl přemožen únavou a usnul, když pták složil na jeho koleno pokryté travou zlaté světové vejce a počal na něm sedět. Tu se hrdina probudil; vejce spadlo do vody a prasklo. Z obou polovin skořápky vzniklo nebe a země. Představa, že svět vznikl z vejce, je jak v prehistorické indonésko-japonské kulturní oblasti, tak v raných kulturách sředozemního prostoru. Jiné mýty o stvoření světa zase vypravují o obětování a rozkouskování prabytosti nebo o bojích s draky a nestvůrami, jejichž smrt teprve umožňuje stvoření.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologieCopyright iEncyklopedie.cz