Střední cesta

Kategorie: religionistika

Podkategorie: buddhismus

Ve své první naukové řeči vysvětloval Buddha svým posluchačům, že ani odevzdanost smyslovým radostem ani umrtvování nevedou ke spáse, nýbrž "střední cesta": příklon ke světským požitkům probouzí dychtivost, která je příčinou všeho utrpení. To je první ze čtyř ušlechtilých pravd, jejichž znalost ukazuje cestu k osvícení. Tak nutno odmítnout i čistou askezi, nebo oslabený duch nemá sílu dostat se k poznání. Střední cesta představovala proti extrémním náboženským praktikám v Indii v době Buddhy Guatamy přijatelnou alternativu a je tím také zčásti odpovědna za úspěch buddhismu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

buddhismusCopyright iEncyklopedie.cz