Stojan, Antonín Cyril

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 19. století 20. století

(1851–1923), kněz, teolog, církevní hodnostář, narozený v Beňově u Přerova. Studoval u piaristů ve Staré Vodě u Budi­šova (1862–1864), pak v Příboře (1864–1868) a roku 1872 maturoval na Gymnáziu v Kroměříži. Po maturitě vstoupil do bohosloveckého semináře v Olomouci, kde byl v roce 1876 vysvěcen na kněze. Poté působil na různých místech v duchovní správě. V roce 1896 byl promován na doktora teologie. Poté byl proboštem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži, sídelním kanovníkem olomoucké kapituly a kapitulním vikářem. Dne 10. března 1921 byl jmenován olomouckým arcibiskupem. Byl mj. zakladatelem Cyrilometodějského družstva Velehrad a Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, který působil i v Jugoslávii a v USA. Zanícený propagátor sbližování západního a východního křesťanství v duchu ideje cyrilometodějské. Zaměřil se především na pořádání unionistických kongresů, které se konaly opakovaně na Velehradě, v roce 1910 založil vědeckou společnost Akademie Velehradská, která vydávala časopis Acta Academiae Velehradensis. Jako průkopník exercičního hnutí v českých zemích založil na Velehradě exerciční dům „Stojanov“. Usiloval o to, aby se z Hostýna stala hlavní mariánská svatyně na Moravě a pro jeho zvelebení v roce 1895 založil Matici svatohostýnskou. Byl poslancem rakouské říšské rady a moravského zemského sněmu za Křesťansko-národní stranu. Po rozbití Rakouska-Uherska se stal členem okresního národního výboru v Olomouci a byl činný i jako poslanec NS v Praze. Stál u zrodu ČSL a za tuto stranu byl v roce 1920 zvolen do Senátu Parlamentu ČSR. Žil v evangelijní prostotě a chudobě, vyvíjel rozsáhlou charitativní a sociální činnost. V roce 1985 byl dokončen diecézní proces ve věci jeho beatifikace.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

19. století

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz