Stipendium

Kategorie: křesťanství

Jde o peněžitý obnos, který dávají věřící duchovnímu, aby - mši svatou sloužil na jejich úmysl. Tím také přispívají k prospěchu církve a hlavně k vydržování duchovního (srov. CIC 946). Jedná se o tradiční zvyk schválený církví, který má značný duchovní význam. V žádném případě »nesmí mešní s. provázet ani zdání obchodu nebo spekulace« (CIC 947). - Celebrantovi nebo koncelebrujícímu knězi je dovoleno přijmout peněžitý obnos, aby mši sloužil na stanovený úmysl, velmi se kněžím doporučuje, aby sloužili mši na úmysl věřících, hlavně chudých, i bez přijetí s. (CIC 945).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz