Statečnost

Kategorie: křesťanství

Jedna ze čtyř - kardinálních ctností (spolu s - moudrostí, - spravedlností a - mírností). S. se rozumí síla ducha při plnění vlastních povinností. Svatý Tomáš ji v Teologické summě definuje jako »ctnost, která odstraňuje překážky a těžkosti, jež odvracejí vůli od splnění toho, co požaduje rozum«, a tvrdí o ní, že je »podmínkou každé ctnosti, protože v absolutním smyslu znamená pevné rozhodnutí vůle«. S. je také jedním ze sedmi - darů Ducha svatého. V tomto případě se liší od ctnosti, protože nepochází z naší snahy, byť i podporované - milostí Boží, nýbrž je darem pocházejícím z působení - Ducha.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz