Starověrci

Kategorie: křesťanství

Místní zařazení: Rusko

Tímto výrazem (rusky starověrcy nebo také staroobriadcy) byli označováni ti ruští duchovní a - laici, kteří se ohradili proti reformám zavedeným v r. 1653 patriarchou Nikonem a jež byly podníceny řecko-pravoslavnou - liturgií. Důsledkem tohoto odmítnutí bylo velké schizma (raskol) a ruská církev pozbyla mnohé středověké tradice. Pronásledování prováděná ruskou církví vyvolala nepřátelství vůči státu a přispívala k živení - apokalyptických vidin světa odmítajících církev a stát. Na samotného Nikona se pohlíželo jako průkopníka Antikristovy vlády. Později se s. rozdělili do řady odnoží a teprve r. 1952 se konala mírová konference různých skupin. V r. 1960 existovalo na 200 kněží pro 300 společenství spadajících pod arcibiskupa se sídlem v Moskvě.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

RuskoCopyright iEncyklopedie.cz