Srdce

Kategorie: religionistika

U četných národů je srdce centrem životní síly a sídlem duše. Zvláště láska a statečnost ("srdnatost") se k němu vztahují. V mnoha dramatech se musí hrdina rozhodovat mezi "hlavou" a "srdcem", čímž se míní slavný rozpor mezi rozumem a citem. Také v kultu hraje srdce důležitou roli: u Aztéků byly obvyklé oběti srdce k posílení slunce. V křesťanství pojem "srdce" vykládá K. Rahner jako "dosažitelný střed osobně-duchovní sebevlády a vlastních tělesně-duchovních zákonitostí, zároveň však také jako dynamický základ, z něhož člověk hledá své nejvnitřnější sebepochopení". Z tohoto pohledu nazíráno je i katolická úcta "Nejsvětějšího Srdce Ježíšova" a "Srdce Mariina", přes svou barokní komplikovanost, lépe pochopitelná.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika



Copyright iEncyklopedie.cz