Spravedlnost

Kategorie: křesťanství

V lat. iustitia (z iustus, »spravedlivý«). Jedna ze čtyř hlavních - ctností (spolu s - moudrostí, - statečností a - mírností) »zakládá se na pevné a vytrvalé vůli dát Bohu a bližnímu to, co jim patří« (Kat. 1807). V - bibli se o s. mluví často: v - žalmech ( Žl 71,2, Žl 77,9) je Bůh představován jako ten, který spravedlivě soudí, protože dává každému, co mu patří. Ve třetí knize Mojžíšově (Lv 19,15) se říká: »Nebudeš nadržovat nemajetnému, ani brát ohled na mocného, budeš soudit svého bližního spravedlivě.« Pánům se doporučuje, aby dali sluhům »co jim spravedlivě patří« (Kol 4,1), a hrozí se těžkými tresty těm, kteří připraví dělníky o spravedlivou odměnu (Jak 5,4).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz