Spoluvykupitelka

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: Maria

Pojem - vykoupení je pojem výslovně christologický. Někteří teologové ho souvztažně připsali Panně - Marii. Chtěli tím zdůraznit spoluúčast Panny Marie na vykoupení lidstva. Druhý - vatikánský koncil (LG 8) místo výrazu spoluvykoupení, dává přednost výrazu »spoluúčast na vykoupení«.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

MariaCopyright iEncyklopedie.cz