Spiritualita

Kategorie: religionistika křesťanství

Označuje se tak duchovní život usměrňovaný Bohem, který si udržuje odstup a vládu nad hmotnými zájmy. K tomu napomáhají praktiky askeze, meditace a mystiky. Na spiritualitu se klade důraz především v klášteřích; podle toho, na co se v duchovním životě klade větší důraz, rozeznáváme i různé typy řádové spirituality (karmelitánská, františkánská, dominikánská, jezuitská), ale můžeme hovořit i o spiritualitě laické. Podle smyslu slova se jí chápe sice zprvu specificky křesťanské "být uchvácen Duchem svatým", avšak naprosto srovnatelné jsou např. ve východních náboženstvích "stezky k osvícení" (viz jóga, zen).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz