Spasitel

Kategorie: křesťanství

Lat. salvator, od salvare, »zachránit«, »spasit«. Spasitelem je jedině Ježíš Kristus. V hebr. Ježíš znamená právě »Bůh, který zachraňuje«. Je to ten, kdo »spasí svůj lid od jeho hříchů« (Mt 1,21, srov. Kat. 452), je to Bůh, který se stal člověkem, aby lidstvo osvobodil od - hříchu a smířil ho s Otcem. »V žádném jiném není spása« (Sk 4,12).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz