Sozomenos

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Sozomenos je jedním z pokračovatelů Eusebiových Církevních dějin (viz hesla Sokrates, Filostorgios, Filip ze Side, Theodoret, Hesychios Jeruzalémský, Gelasius z Cesareje, Gelasius z Kyzika). Pocházel z okolí Gazy a byl právníkem v Konstantinopoli. Data narození a smrti nejsou známa. Z Církevních dějin však vyplývá, že určitě žil po roce 439 a snad ještě kolem roku 450.
Na začátku jeho Církevních dějin stál původně výtah, časově sahající od Kristova narození až k roku 324. Sloužil jako úvod, ale bohužel se ztratil. Soudí se, že materiálem pro něj byl jen Eusebiův text. Dějiny pak popisovaly časový úsek od roku 324 do roku 439; část textu od roku 421 se však ztratila. Sozomenos se opíral hlavně o Sokrata, mezi prameny ho však nejmenuje. V Sozomenově textu je shromážděno nemálo historického materiálu, ale jeho historická hodnota je nepatrná, neboť zprávy jsou zčásti nevěrohodné, zčásti obsahově bezvýznamné.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz