Sola fide

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: reformace

"Jen vírou" byla zásada reformační nauky Martina Luthera. Podle pozdně středověké teologie pokání mohl hříšník dosáhnout u Boha odpuštění svých vin náboženskými úkony. S odkazem na studium bible tvrdil Luther naproti tomu, s odvoláníma zejména na sv. Pavla, že milosti Boží lze dosáhnout jen vírou a ne činy (viz spravedlnost ze skutků).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

reformaceCopyright iEncyklopedie.cz